BELEID & VEILIGHEID

BELEID & VEILIGHEID

Buitenkans Kinderopvang werkt met beleid, protocollen en richtlijnen om een veilige omgeving te waarborgen voor alle kinderen.

Niet alleen veiligheid in de fysieke omgeving is belangrijk, maar uiteraard ook de sociaal-emotionele veiligheid en de pedagogische
werkwijze om deze te garanderen. U kunt hier een aantal beleidsstukken en protocollen inzien.

De GGD Inspectie Kinderopvang is verantwoordelijk voor het toetsen of kinderopvang in Nederland voldoet aan de Wet Kinderopvang. De GGD voert een jaarlijkse inspectie uit.

Wij zijn erg trots op de bevindingen van de GGD. Uiteraard voldoen wij aan alle strenge eisen. Vooral de pedagogische kwaliteit komt heel duidelijk naar voren als sterke punt van Buitenkans Kinderopvang.

Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2016

Pedagogisch beleidsplan okt 2015
Buitenkans Kinderopvang Amsterdam noord

Speelgoedbeleid

Voedingsbeleid

Duurzaamheidsbeleid

Veiligheid en Gezondheid

Bij Buitenkans Kinderopvang wordt er gebruik gemaakt van de online Risicomonitor voor de inventarisatie van risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit programma is specifiek voor de kinderopvang gemaakt en werkt met voorgestelde oplossingen voor vaak voorkomende risico's in de kinderopvang. De GGD Inspectie Kinderopvang beoordeeld jaarlijks of de gemaakte protocollen voor veiligheid en gezondheid voldoen aan de Wet Kinderopvang en of ze worden uitgevoerd in de praktijk. Ouders kunnen inzage krijgen in de gemaakte protocollen. Deze zijn digitaal te verkrijgen via de directie: info@buitenkans-kinderopvang.nl en zijn ook ter inzage op kantoor.

De oudercommissie heeft ook adviesrecht over de inventarisaties en protocollen.

Protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld

Klachtenreglement 

GGD RAPPORT KDV 2017

GGD RAPPORT BSO 2016

Huisregels

 

winter-230 lente-230 zomer-230 herfs-230t
BINNEN & BUITEN STADSLANDBOUWPROJECT DUURZAAMHEID BELEID & VEILIGHEID

logo