BELEID & VEILIGHEID

BELEID & VEILIGHEID

Buitenkans Kinderopvang werkt met beleid, protocollen en richtlijnen om een veilige omgeving te waarborgen voor alle kinderen.

Niet alleen veiligheid in de fysieke omgeving is belangrijk, maar uiteraard ook de sociaal-emotionele veiligheid en de pedagogische werkwijze om deze te garanderen. U kunt hier een aantal beleidsstukken en protocollen inzien.

De GGD Inspectie Kinderopvang is verantwoordelijk voor het toetsen of kinderopvang in Nederland voldoet aan de Wet Kinderopvang. De GGD voert een jaarlijkse inspectie uit.

Wij zijn erg trots op de bevindingen van de GGD. Uiteraard voldoen wij aan alle strenge eisen. Vooral de pedagogische kwaliteit komt heel duidelijk naar voren als sterke punt van Buitenkans Kinderopvang.

Veiligheids-en-gezondheidsprotocol-KDV-2023-2024

Veiligheids- en gezondheidsprotocol BSO 2022

Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2016

Pedagogisch beleidsplan KDV 2022

Pedagogisch beleidsplan BSO 2022
Buitenkans Kinderopvang Amsterdam noord

Speelgoedbeleid

Voedingsbeleid

Duurzaamheidsbeleid

Protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld

Klachtenreglement

GGD rapport KDV 2022

GGD rapport KDV 2021

GGD rapport BSO 2022

GGD RAPPORT BSO 2020

winter-230 lente-230 zomer-230 herfs-230t
BINNEN & BUITEN STADSLANDBOUWPROJECT DUURZAAMHEID BELEID & VEILIGHEID

logo